Delfíni tleskají cíli EU zakázat unášené sítě
Delfíni tleskají cíli EU zakázat unášené sítě
Anonim

Během pouhých 55 let se lidem podařilo vyhubit 90 procent předních dravých ryb v oceánech. Nadměrný rybolov se stal jakousi oceánskou epidemií, která je výsledkem neefektivních a bezohledných praktik, které zasadily vážnou ránu mořským ekosystémům na celém světě. Tenatové sítě na chytání ryb za žábry, vlečné sítě a tenatové sítě jsou zodpovědné především za náhodnou smrt delfínů, žraloků, tuňáka obecného a mečouna (ryby jsou většinou považovány za vedlejší úlovky v komerčním rybolovu).

Tyto typy rybářských sítí dosahují na míle daleko, jsou neuvěřitelně těžké a mohou zničit korály a jakékoli mořské živočichy, kteří se jim postaví do cesty. Protože komerční rybolov sítě často nekontroluje, tisíce delfínů, žraloků, velryb, mořských želv a dalších „necílových“mořských tvorů umírají zamotaní v sítích.

Naštěstí EU začíná podnikat kroky k řešení tohoto křiklavého problému tím, že navrhuje zákaz používání unášených sítí! EU si všímá neuvěřitelných nákladů pro mořské systémy oceánů a snaží se ukončit „nerozlišující rybolov“mořského života způsobený těmito sítěmi.

Podle komisařky EU pro rybolov Marii Damanakiové unášené sítě ničí „mořská stanoviště, ohrožují mořskou divokou přírodu a ohrožují udržitelný rybolov“.

Odhaduje se, že pokud budou rybolovné praktiky pokračovat svým současným tempem, světový rybolov se do roku 2048 zhroutí. I když se zákaz jediné formy rybářské sítě může zdát jako malý čin v OBROVSKÉM úsilí potřebném k obnově světových mořských systémů, tento krok EU by ve skutečnosti mohla mít neuvěřitelný dopad na druhy žijící ve vodách EU. Unášené sítě se běžně nazývají „stěny smrti“, což ilustruje, jak zničující může být jejich použití.

Damanki oslovil média v ústředí Evropské komise a zdůraznil nezbytnost tohoto zákazu, aby „uzavřel všechny možné mezery a zjednodušil kontrolu a vymáhání“.

Tento zákaz lze chápat jako definitivní krok ze strany EU, který má ukázat, že netoleruje destruktivní rybolovné praktiky. Navrhovaný zákaz bude nyní předložen ke schválení 28 členským státům EU. Ačkoli je hrozba pro mořský rybolov velmi skličující, existují životaschopná řešení a je nezbytné, abychom jednali hned, než bude příliš pozdě.

Populární podle témat