Ohromující realita globálního plýtvání potravinami
Ohromující realita globálního plýtvání potravinami
Anonim

Není žádným tajemstvím, že plýtvání jídlem v Americe bují. Výzkum nyní ukazuje, že Spojené státy tomuto problému nečelí samy. Svět ztrácí nebo vyplýtvá čtvrtinu až jednu třetinu všech potravin vyrobených pro spotřebu, podle zprávy Světové banky zveřejněné minulý týden.

Tento rozdíl mezi produkcí a spotřebou znamená rozdíl mezi podvýživou a zdravou výživou. Například v podvyživených oblastech Afriky a jižní Asie se ztráty jídla promítají do 400 – 500 kalorií na osobu a den. Ve vyspělých zemích dosahují ztráty až 1 520 kalorií na osobu a den.

„Množství vyhozeného a ztraceného jídla na celém světě je ostudné,“řekl Jim Yong Kim, prezident Světové banky. "Miliony lidí na celém světě chodí každou noc spát hladoví, a přesto miliony tun jídla skončí v odpadkových koších nebo se zkazí cestou na trh."

Různé oblasti zeměkoule ztrácejí potraviny v různých fázích výroby. Například v Severní Americe se více než 60 procent ztrát odehrává ve fázi spotřeby – například v ledničkách hnijících produktů. Ve skutečnosti průměrná čtyřčlenná rodina ve Spojených státech ve fázi spotřeby vyplýtvá 1 600 dolarů ročně.

V subsaharské Africe přitom k většině ztrát potravin dochází při výrobě a zpracování; pouze 5 procent potravinových ztrát se odehrává během konzumace. V obou scénářích ztráta potravin přispívá k obrovské ekonomické, energetické a přírodní neefektivitě. Voda používaná k zavlažování se například plýtvá, když se ztratí konečný produkt.

Již byla navržena řada konstruktivních řešení, od investic do dopravní a skladovací infrastruktury až po podporu změny spotřebitelského a obchodního chování. Ale dokud nebudou tyto rozsáhlé změny implementovány, jsou jednotliví spotřebitelé vybízeni, aby kriticky přemýšleli o spotřebě potravin a plýtvání potravinami. Poskytli jsme tipy, jak minimalizovat plýtvání jídlem – pamatujte, že malá změna může znamenat velký rozdíl v nápravě ztráty jídla!

Populární podle témat